บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จำกัด

มุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในงานบริการด้านไฮดรอลิค นิวเมติก และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฮดรอลิค นิวเมติก และงานอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท นำเข้าและจำหน่าย

จากประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพัฒนางานด้านการบริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในด้านสินค้า และการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของทางลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ผู้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย อุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic)

จำหน่าย

ผู้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย
อุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic)
อุปกรณ์ไฮดรอลิก (Hydraulic)
คุณภาพทุกชนิด

ไฮดรอลิก นิวเมติกส์

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฮดรอลิก นิวเมติกส์ พร้อมให้คำปรึกษา

การให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การบริการ

การให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า