หมวดสินค้า

Certificate

ต่อตรงเกลียวใน

ต่อตรงเกลียวใน รุ่น PCF Series

ต่อตรงเกลียวใน รุ่น PCF

ข้อต่อตรงเสียบสายลม-เกลียวใน Female Connector
PCF4-M5 / PCF4-01 / PCF4-02 / PCF6-M5 / PCF6-01 / PCF6-02 / PCF6-03 / PCF6-04 / PCF8-01 / PCF8-02 / PCF8-03 / PCF8-04 / PCF10-01 / PCF10-02 / PCF10-03 / PCF10-04 / PCF12-01 / PCF12-02 / PCF12-03 / PCF12-04 / PCF16-02 / PCF 16-03 / PCF16-04

สินค้าที่เกี่ยวข้อง