Loading...
155/70 Moo 1, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
+66 033-000-133

Our Products

ข้อต่อตรงเสียบสายลม

หมวดสินค้า

กรองลม, ชุดกรองลม

วาล์วควบคุมทิศทาง

กระบอกลม, กระบอกสูบ

Linear Guides

อุปกรณ์ลมอื่นๆ

Product Feature

UNION STRAIGHT FITING

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง รุ่น PU Series

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง รุ่น PU แบบ ข้อต่อชน

PU4 PU6 PU8 PU10 PU12

ข้อต่อตรงเสียบสายลม